CHẤT LƯỢNG

là Sứ mệnh của Khoa nhằm cung cấp cho người học dịch vụ đào tạo, nghiên cứu hiệu quả đáp ứng nhu cầu xã hội.

THÀNH CÔNG

là đích đến không chỉ của riêng Khoa mà mỗi thành công của Bạn cũng chính là thành công của chúng tôi.

CHƯƠNG TRÌNH

đào tạo phong phú từ sơ cấp đến dài hạn với các hình thức linh hoạt – đáp ứng hầu hết các nhu cầu người học

ĐÀO TẠO

theo nhu cầu mọi cá nhân, tổ chức, D.nghiệp. Khi có yêu cầu Khoa tiếp cận, khảo sát và đề xuất chương trình đào tạo phù hợp.

THÀNH TỰU KHOA ĐẠT ĐƯỢC

Trải qua gần 40 năm hình thành & phát triển

Học viên được đào tạo
Chương trình đào tạo các bậc
Thạc sĩ & Tiến sĩ
Giải thưởng các cấp

VIDEO GIỚI THIỆU KHOA

Try Spin to Win!
Kindly get back to your previous orientation view... your wheel is rolling there...

Your coupon have been sent to you via email. You can also use the coupon now by clicking the button below:
OptinSpins special offer unlocked!
You have a chance to win a nice big fat discount. Are you feeling lucky? Give it a spin.
* You can spin the wheel only once.
* If you win, you can claim your coupon within limited time
* OptinSpin reserves the right to cancel the coupon anytime
Check your email to get your winning coupon!X